He aitua – Tahu Pōtiki

He pōkēao rukiruki ko tau ki ruka o Pukekura
Ko te au waikamo o Ōtākou e rere noa
Ko taka te pou kaiāwhā o Te Whare o Ruahikihiki
E hopo nei tō rahi, ko tuakoka tō iwi i tāhau riroka atu
Kai te pātaka mātauraka, kai te toki kao matariki
Ko karakahia koe e kā pou tūtei o Hinenuitepō
E Tahu Kūmea, e Tahu Whakaero,
E Tahu, hanatu atu rā ki te whare o Pōhutukawa
E au te moe

It is with sadness that we mourn the loss of Tahu Pōtiki, esteemed tribal leader of Ngāi Tahu.

Tahu served his iwi in various roles including CEO of Te Rūnanga o Ngāi Tahu and Chair of the Ngāi Tahu Development Corporation. He worked relentlessly to revitalise and preserve Ngāi Tahu reo, tikanga and history across his iwi, hapū whānau and extended communities.

We wish to pass on our thoughts to his wife, Megan and their three children, Rīpeka, Timoti and Tukitaharaki.

His funeral service will be held on Sunday 1 September at 11am.

Nā reira, kai te tuakana, kai te hoa, haere atu rā

Nāhaku noa, nā

Darryn Russell
Assistant Vice-Chancellor Māori | Te Amokapua Māori