Professor Jeanette King calls for tolerance and te reo as Te Wiki o Te Reo opens at UC

Professor Jeanette King opened Te Wiki o Te Reo at UC on Monday 14 September (her words were read by Dr Abby Suzko) with a call to all to upskill in te reo:

Mēnā he tauiwi koe, he maha ngā hua o te ako, me te kōrero i te reo Māori
For those who aren’t Māori, there are many benefits to learning and speaking te reo

Engari ko te hua nui rawa atu ki ahau ko te hono ki te reo o ngā tāngata whenua o tēnei whenua
But I think the most important reason is being able to connect with the original inhabitants of our country

Kia kī koe he tangata tūturu o tēnei whenua
So you can say that you are properly living in this country

Kia mōhio pai koe ki ngā tikanga me ngā āhuatanga o te iwi Māori
So you can engage with the customs and other aspects of the Māori populace

Kia kī koe he tangata tiriti koe
So you can call yourself a ‘tangata tiriti’

Kia tū tātou katoa hei tāngata manaaki, tāngata atawhai i a tātou anō
So we can all be tolerant and caring to each other

Ki te ako koe i tētahi atu reo ka hurihia ngā āhuatanga o tō roro
Learning another language rewires your brain

Ki te whakawhānui i ō whakaaro me tō māramatanga
To broaden your thinking and understanding

Nō reira, kei te reo te wairua me ngā tikanga o te ao Māori
As a result, Māori language is the door to the Māori way of thinking and being

Kia tū pai koe hei tangata nō Aotearoa
So you can stand proudly as an inhabitant of Aotearoa